Wiktionary:Câu thường hỏi

Câu thường hỏi
OOjs UI icon help-ltr-progressive.svg

Bạn muốn biết về Wiktionary không? Ở dưới có vài câu thường hỏi cùng các câu trả lời về những điều cơ bản của dự án này. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Wiktionary, xin mời đọc trang chào mừng người mới đến trước tiên.

Về cách sử dụng từ điển

Làm sao tra từ điển này?

Hãy gõ từ vào hộp (ở phía trên bên phải trang web) có nút tìm kiếm hình chiếc kính lúp để tìm mục từ. Chỉ cần nhập nội dung cần tìm vào hộp tìm kiếm rồi nhấn nút. Bạn sẽ thấy một danh sách các trang có liên quan chứa văn bản gần nhất với nội dung tìm kiếm bạn nhập.

Về cách đóng góp vào dự án

Làm sao để tạo mục từ mới?

Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại Trợ giúp:Viết trang mới.

Có nơi nào trên Wiktionary dùng để thông báo hành vi phá hoại không, và nếu có, chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn?

Mọi phiên bản của bài viết đều được giữ trong lịch sử và có thể được nhanh chóng hồi phục khi sửa đổi "phá hoại" được phát hiện trong công cụ “Thay đổi gần đây”. Không phải mọi sửa đổi có vẻ "phá hoại" đều không có ích cho cộng đồng, đôi khi chúng có đóng góp nhất định.

Nếu hành vi phá hoại đó là rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể đơn giản lùi lại sửa đổi đó bằng cách truy cập lịch sử trang, bấm vào phiên bản ngay trước khi bị phá hoại và lưu lại bản sửa đó. Nếu bạn cho rằng cần áp dụng các lệnh cấm hoặc các phương pháp ngăn chặn khác, bạn có thể thông báo cho các bảo quản viên trên trang thảo luận của họ hoặc qua trang Wiktionary:Bàn giúp đỡ.

Về độ ổn định

Một mục từ, nếu người khác sửa ngược lại ý người trước đó thì sao?

Một mục từ nếu muốn tồn tại lâu dài trong Wiktionary, nơi ai cũng có quyền sửa đổi, hiển nhiên sẽ phải đạt đến sự đồng thuận của đa số thành viên. Chúng ta có thể tìm kiếm đồng thuận thông qua thảo luận.

Nếu có phá hoại thì công của chúng ta đổ sông đổ biển?

Không, phiên bản bị phá hoại hay chưa hoàn thiện đủ mức có xu hướng tồn tại ngắn ngủi do có thể được nhanh chóng lùi lại khi sửa đổi "phá hoại" được phát hiện.

Về bản quyền

Tôi có thể sử dụng nội dung của Wiktionary cho trang web riêng của mình, cho mục đích thương mại không?

Wiktionary, giống như dự án chị em của nó là Wikipedia, sử dụng giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự (CC-BY-SA), một hệ thống giấy phép "copyleft" cho phép sử dụng lại nội dung của nó cho cả mục đích tự do và thương mại, miễn là giữ nguyên được sự "tự do" của tác phẩm, tức là người khác được tự do sử dụng lại và có ghi công người viết (thường qua việc cung cấp một liên kết trở lại bài viết gốc của Wiktionary trên trang web của bạn). Xem Wiktionary:Quyền tác giả để biết các quy định chính thức được áp dụng cho Wiktionary. Creative Commons có toàn văn giấy phép CC-BY-SA.

Tôi có thể đặt câu hỏi ở đâu?

Thắc mắc của tôi chưa được giải đáp ở trang này. Vậy tôi có thể đặt câu hỏi ở đâu?

Nếu bạn có câu hỏi về cách thức hoạt động của Wiktionary, hãy thử ghé qua trang thảo luận chung. Nếu bạn muốn hỏi về một vấn đề cụ thể, hãy xem bàn giúp đỡ của chúng tôi.

Xem thêm

Còn thắc mắc? Mời vào: