Rô bốt của Trần Thế Trung
Chủ nhân Trần Thế Trung
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
07 tháng 10, 2006
5.876

Giới thiệuSửa đổi

Rô bốt này ra đời để thực hiện tự động nhiều đóng góp giúp Trần Thế Trung và mọi người. Hiện tại các công việc liệt kê trong bảng bên dưới đây đã làm hoặc đang dự định làm.

Nếu bạn có ý tưởng sử dụng rô bốt này vào mục đích nào khác, xin mời nhắn tin cho người chủ.

Công việcSửa đổi

Công việc Tình trạng
Nhập thông tin phiên thiết Hán-Việt (giản thể và phồn thể) và chữ Nôm cho các mục từ tiếng Việt (sử dụng cơ sở dữ liệu của WinVNKey được sự cho phép của các tác giả) Hoàn thành đợt 1: 4447 mục từ đã được thêm thông tin Hán-Nôm (trong tổng số 7283 mục từ của cơ sở dữ liệu); chưa dùng phần chữ Nôm chưa được Unicode cấp mã số (U+E000... trong cơ sở dữ liệu). Còn cần chỉnh lại ngoại diện.
Tạo ra thông tin chia động từ cho các động từ tiếng Pháp Chưa làm
Tạo các trang mục từ tiếng Việt đổi hướng từ cách bỏ dấu cũ đến các trang bỏ dấu mới (hoặc ngược lại) 539 trang đổi hướng đã được tạo mới.
Tạo các trang động từ tiếng Pháp đã chia (nội dung ghi rằng đây là cách chia của trang động từ nguyên thể; ví dụ aperçu cho apercevoir) Chưa làm