Tiếng ViệtSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

TCN

  1. Viết tắt của trước Công Nguyên.