Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ə.ˈmɛr.ə.kə/

Địa danhSửa đổi

America (không đếm được)

  1. (Địa lý học) Châu Mỹ, Mỹ châu.
  2. (Thông tục) Nước Mỹ, Hoa Kỳ.

Đồng nghĩaSửa đổi

nước Mỹ

Tham khảoSửa đổi

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)