Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓï̤ŋ˨˩ ɗḭ̈ʔŋ˨˩ɓïn˧˧ ɗḭ̈n˨˨ɓɨn˨˩ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˧ ɗïŋ˨˨ɓïŋ˧˧ ɗḭ̈ŋ˨˨

Địa danhSửa đổi

Bình Định

  1. Tỉnh Nam Trung Bộ.