Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ːŋ˧˩˧ naːm˧˧kwaːŋ˧˩˨ naːm˧˥waːŋ˨˩˦ naːm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːŋ˧˩ naːm˧˥kwa̰ːʔŋ˧˩ naːm˧˥˧

Địa danh

sửa

Quảng Nam

  1. Một tỉnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.