Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

Nederlands gt (mạo từ het, không đếm được, không có giảm nhẹ)

  1. Tiếng Hòa Lan: ngôn ngữ chính của nước Hòa Lan và xứ Vlaanderen (ở phía bắc nước Bỉ)
Sự biến
không biến biến
Nederlands Nederlandse

Tính từSửa đổi

Nederlands (dạng biến Nederlandse, không có dạng so sánh)

  1. thuộc Hòa Lan
  2. thuộc tiếng Hòa Lan

Tiếng AfrikaansSửa đổi

Danh từSửa đổi

Nederlands gtTiếng Hòa Lan: ngôn ngữ chính của nước Hòa Lan và xứ Vlaanderen (ở phía bắc nước Bỉ)

Tính từSửa đổi

Nederlands (Nederlandse)

  1. thuộc Hòa Lan
  2. thuộc tiếng Hòa Lan