Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 大

Bộ thủ 大, là bộ thủ thứ 37, còn gọi là bộ đại.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 大”

Thể loại này gồm trang sau.

𡗶