Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Giống ngựa lông đen lợt hoặc xám đậm, rất quý.