Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+9077, 遷
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9077

[U+9076]
CJK Unified Ideographs
[U+9078]

Tra cứu sửa

(15 đối với Trung Quốc đại lục và Nhật Bản)
(11 đối với Trung Quốc đại lục và Nhật Bản)

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

  1. Di dời.
  2. Thay đổi, biến đổi.