Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Lợn, heo.

Đồng nghĩaSửa đổi