Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Hoa nở rủ xuống.