Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thể sửa

U+76C3, 盃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C3

[U+76C2]
CJK Unified Ideographs
[U+76C4]

Tra cứu sửa

Danh từ sửa

  1. Cái chén hạt mít.
  2. Duy nhất, chỉ , chỉ vậy.

Dịch sửa