Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓuj˧˧ɓuj˧˥ɓuj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuj˧˥ɓuj˧˥˧

Liên từ sửa

bui

  1. Nguyên ủycái chén tống (盃), sau có nghĩachỉ , chỉ vậy.
    Bui có một lòng trung lẫn hiếu (盃固沒峼忠免孝).

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)