Chữ Hán giản thể

sửa

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa
 
昆虫

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

昆虫

  1. côn trùng, sâu bọ, động vật thuộc bộ Insecta.

Dịch

sửa