Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+5C65, 履
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C65

[U+5C64]
CJK Unified Ideographs
[U+5C66]
U+F9DF, 履
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DF

[U+F9DE]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9E0]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Cách viết khác: footgear.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

giày, giầy,

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤j˨˩ zə̤j˨˩ li˧˥jaj˧˧ jəj˧˧ lḭ˩˧jaj˨˩ jəj˨˩ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaj˧˧ ɟəj˧˧ li˩˩ɟaj˧˧ ɟəj˧˧ lḭ˩˧