Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

大司馬

  1. Đại tư mã. Một chức quan quan trọng vào thời nhà HánTrung Quốc.