Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

圖書館

  1. Nơi tàng trữ thư tịch.

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)