Tiếng Trung Quốc sửa

 
 
 

Cách phát âm sửa

Lỗi Lua trong Mô_đun:zh-pron tại dòng 481: attempt to call field '?' (a nil value).

Danh từ sửa

圖書館

 1. Thư viện.
  學生通常圖書館 [tiêu chuẩn, phồn.]
  学生通常图书馆 [tiêu chuẩn, giản.]
  Xuéshēngmen tōngcháng yǐ túshūguǎn wéi jiā. [bính âm]
  Học sinh thường coi thư viện là ngôi nhà [thứ hai] [của họ].
  圖書館人類知識海洋 [tiêu chuẩn, phồn.]
  图书馆人类知识海洋 [tiêu chuẩn, giản.]
  Túshūguǎn shì rénlèi zhīshí de hǎiyáng. [bính âm]
  Các thư viện chứa đựng kiến ​​thức kinh nghiệm của con người bao la như biển khơi.

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Hậu duệ sửa