Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

圖書館

  1. Nơi tàng trữ thư tịch.

DịchSửa đổi