Tiếng Nhật

sửa

Danh từ

sửa

味醂(みりん) (mirin

  1. Mirin, vị lâm, ngâm để lấy vị, một loại rượu gạo dùng để nấu ăn của Nhật Bản.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)