Mở trình đơn chính

Wiktionary β

Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

刻骨銘心

  1. Hán Việt: Khắc cốt minh tâm.
  2. Nghĩa đen: chạm vào xương, ghi vào lòng.
  3. Nghĩa bóng: Ghi nhớ vĩnh viễn không quên.