Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiʔiə˧˥ ɗɛn˧˧ŋiə˧˩˨ ɗɛŋ˧˥ŋiə˨˩˦ ɗɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḭə˩˧ ɗɛn˧˥ŋiə˧˩ ɗɛn˧˥ŋḭə˨˨ ɗɛn˧˥˧

Danh từ

sửa

nghĩa đen

  1. Nghĩa đầu tiên hiểu một cách thông thường, tự nhiên, khác với nghĩa bóng.
    Nghĩa đen của từ "gương" là vật dùng để soi thấy mình ở trong.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa