Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Danh từSửa đổi

信封

  1. Tín phong, tức bao bằng da thuộc, vải, hoặc giấy chứa thông điệp bí mật.