Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Thư pháp
 

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. , hắn, ông ấy, anh ấy.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

thơ, thè, thà, tha, đà

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəː˧˧ tʰɛ̤˨˩ tʰa̤ː˨˩ tʰaː˧˧ ɗa̤ː˨˩tʰəː˧˥ tʰɛ˧˧ tʰaː˧˧ tʰaː˧˥ ɗaː˧˧tʰəː˧˧ tʰɛ˨˩ tʰaː˨˩ tʰaː˧˧ ɗaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəː˧˥ tʰɛ˧˧ tʰaː˧˧ tʰaː˧˥ ɗaː˧˧tʰəː˧˥˧ tʰɛ˧˧ tʰaː˧˧ tʰaː˧˥˧ ɗaː˧˧