Chữ Hán giản thểSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Thư pháp

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Giản thể của chữ .