Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

смелый

 1. Can đảm, bạo dạn, gan dạ, táo bạo, mạnh bạo; (храбрый) dũng cảm.
  смелый наездник — kỵ sĩ can đảm
  смелый воин — chiến sĩ dũng cảm (gan dạ, can trường)
  смелый поступок — hành động gan dạ (can đảm, bạo dạn)
  смелый взгляд — cái nhìn dạn dĩ (bạo dạn)
  смелое утверждение — lời khẳng định táo bạo
  быть смелым в решениях — táo bạo (bạo dạn) khi quyết định

Tham khảoSửa đổi