Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

раздевалка gc (thông tục)

  1. Chỗ gửi quần áo, phòng treo quần áo.

Tham khảo sửa