Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

процессия gc

  1. Đám rước, đoàn diễu hành; đám (сокр. ).
    похоронная процессия — đám ma, đám tang

Tham khảo sửa