продолжаться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

продолжаться Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: продолжиться)

  1. Tiếp diễn, tiếp tục, kéo dài.
    переговоры всё ещё продолжатьсяаются — [cuộc] hội đàm vẫn còn tiếp diễn mãi, thương lượng vẫn còn tiếp tục mãi

Tham khảoSửa đổi