подписывать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

подписывать Thể chưa hoàn thành ((В))

 1. (ставить подпись) , tên
 2. (заключать) , ký kết.
  подписать приказ — ký [mệnh] lệnh
  подписывать документ — ký văn kiện
  подписывать договор — ký (ký kết) hiệp ước, ký (ký kết) hợp đồng
 3. (приписывать что-л. ) viết thêm, ghi thêm.
  подписать ещё несколько строк — viết thêm mấy dòng, ghi thêm mấy hàng
 4. (включать в число подписчиков) ghi tên người nhận mua, ghi tên người đặt mua.
  подписать кого-л. на заём — ghi tên ai nhận mua công trái
  подписать кого-л. на газету — ghi tên người đặt mua báo, ghi tên ai mua báo dài hạn

Tham khảoSửa đổi