подделывать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

подделывать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: подделать) ‚(В)

  1. Giả mạo, làm giả, ngụy tạo, mạo.
    подделывать чужую подпись — giả mạo (mạo) chữ ký người khác

Tham khảoSửa đổi