Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

подделывать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: подделать) ‚(В)

  1. Giả mạo, làm giả, ngụy tạo, mạo.
    подделывать чужую подпись — giả mạo (mạo) chữ ký người khác

Tham khảo sửa