Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

передний

 1. phía trước, đằng trước, trước, tiền.
  переднийяя сторона — mặt trước, mặt tiền, chính diện
  на переднийем плане — mặt trước, ở hàng đầu, ở chính diện
  передние ноги животного — hai chân trước của con vật
  переднийее колесо — bánh trước
  передний край — (воен.) tiền tiêu, duyên tiền, tiền tuyến

Tham khảoSửa đổi