неустанный

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tính từSửa đổi

неустанный

  1. Không mệt mỏi, không ngừng, không hề xao lãng (xao nhãng).

Tham khảoSửa đổi