Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xəwŋ˧˧ he̤˨˩kʰəwŋ˧˥ he˧˧kʰəwŋ˧˧ he˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəwŋ˧˥ he˧˧xəwŋ˧˥˧ he˧˧

Phó từ sửa

không hề trgt.

  1. Chưa bao giờ.
    Một việc mà tôi không hề cảm thấy thích thú (Đặng Thai Mai)

Dịch sửa

Tham khảo sửa