Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

навык

  1. (умение) kỹ năng, kỹ xảo
  2. (опыт) kinh nghiệm
  3. (привычка) tập quán, thói quen.
    трудовые навыки — kỹ năng lao động
    приобретать новые навыки — thu nhận được kỹ năng mới
    у него большой навык в чём-л. — anh ta có nhiều kinh nghiệm trong việc gì

Tham khảoSửa đổi