Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

карман

 1. (Cái) Túi; (пиджака, рубашки) túi áo; (брюк) túi quần.
  не по карману — không hợp túi tiền, không vừa túi, đắt lắm
  не лезть за словом в карман — có khẩu tài, biết đối đáp nhanh
  полный карман — đấy túi, đẫy túi, nhiều tiền
  тощий карман — rỗng túi, túng tiền
  набить карман — vơ đẫy túi
  держи карман — [шире]! шутл. — đừng hòng! đừng tưởng bở!, chẳng được đâu!

Tham khảoSửa đổi