Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tot˧˥ la̤jŋ˨˩to̰k˩˧ lan˧˧tok˧˥ lan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tot˩˩ lajŋ˧˧to̰t˩˧ lajŋ˧˧

Tính từ sửa

tốt lành

  1. Thuận lợi, may mắn.
    Chúc anh mọi sự tốt lành.

Dịch sửa

Tham khảo sửa