Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̰j˧˩˧ məːj˧˥ɗoj˧˩˨ mə̰ːj˩˧ɗoj˨˩˦ məːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗoj˧˩ məːj˩˩ɗo̰ʔj˧˩ mə̰ːj˩˧

Động từSửa đổi

đổi mới

  1. Thay đổi sang trạng thái mới hơn, tiến bộ hơn.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)