Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤wŋ˨˩ ɲət˧˥ɗəwŋ˧˧ ɲə̰k˩˧ɗəwŋ˨˩ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˧ ɲət˩˩ɗəwŋ˧˧ ɲə̰t˩˧

Tính từSửa đổi

đồng nhất

  1. cùng cấu trúc hay tính chất ở mọi vị trí

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)