Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /.ˈdʒi.ni.əs/

  [[:Media:|Hoa Kỳ]]  [.ˈdʒi.ni.əs]

Tính từSửa đổi

homogeneous /.ˈdʒi.ni.əs/

  1. Đồng nhất, đồng đều, thuần nhất.

Tham khảoSửa đổi