Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔŋ˨˩ mɨk˧˥ɗḭ̈n˨˨ mɨ̰k˩˧ɗɨn˨˩˨ mɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïŋ˨˨ mɨk˩˩ɗḭ̈ŋ˨˨ mɨk˩˩ɗḭ̈ŋ˨˨ mɨ̰k˩˧

Danh từSửa đổi

định mức

  1. Mức quy định về lao động, thời gian, vật liệu v.v. để hoàn thành một công việc hay một lượng sản phẩm
    Nâng cao định mức lao động
    Hoàn thành vượt định mức