Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiʔi˧˥ ɗiəm˧˥ɗi˧˩˨ ɗiə̰m˩˧ɗi˨˩˦ ɗiəm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗḭ˩˧ ɗiəm˩˩ɗi˧˩ ɗiəm˩˩ɗḭ˨˨ ɗiə̰m˩˧

Danh từ sửa

đĩ điếm

  1. Người phụ nữ làm nghề mại dâm (nói khái quát)
  2. Người phụ nữ có nhiều cuộc gặp gỡ hoặc mối quan hệ tình dục

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Tra từ: Hệ thống từ điển chuyên ngành mở - Free Online Vietnamese dictionary, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam