Đại Dương châu

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔj˨˩ zɨəŋ˧˧ ʨəw˧˧ɗa̰ːj˨˨ jɨəŋ˧˥ ʨəw˧˥ɗaːj˨˩˨ jɨəŋ˧˧ ʨəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːj˨˨ ɟɨəŋ˧˥ ʨəw˧˥ɗa̰ːj˨˨ ɟɨəŋ˧˥ ʨəw˧˥ɗa̰ːj˨˨ ɟɨəŋ˧˥˧ ʨəw˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Đại Dương châu

  1. Lục địa nằmcực Nam Thái Bình Dương..