Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɔt˧˥ saː˧˧sɔ̰k˩˧ saː˧˥sɔk˧˥ saː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɔt˩˩ saː˧˥sɔ̰t˩˧ saː˧˥˧

Động từ Sửa đổi

xót xa

  1. một hành động bộc lộ cảm giác đau đớn, đau buồn

Dịch Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

  1. Diễn tả sự đau đớn

Dịch Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

  1. Diễn tả một hành động đáng thương xót


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)