Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
siw˧˥sḭw˩˧siw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
siw˩˩sḭw˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

xíu

  1. (Ph.) . Nhỏ, ítmức hoàn toàn không đáng kể.
    Chút xíu.
    Nhỏ xíu.
    Đi một xíu, về ngay.

Tham khảo Sửa đổi