Tiếng Anh sửa

 
x U+0078, x
LATIN SMALL LETTER X
w
[U+0077]
Basic Latin y
[U+0079]

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

x số nhiều xs, x's /ˈɛks/

  1. X.
  2. 10 (chữ số La mã).
  3. (Toán học) Ẩn số x.
  4. Yếu tố ảnh hưởng không lường được.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

  • ͯ (dạng ký tự kết hợp)