Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

x số nhiều xs, x's /ˈɛks/

  1. X.
  2. 10 (chữ số La mã).
  3. (Toán học) Ẩn số x.
  4. Yếu tố ảnh hưởng không lường được.

Tham khảoSửa đổi