Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

wees số nhiều

  1. Dạng số nhiều của wee

Tiếng Hà LanSửa đổi

Dạng bình thường
Số ít wees
Số nhiều wezen
Dạng giảm nhẹ
Số ít weesje
Số nhiều weesjes

Danh từSửa đổi

wees gch (mạo từ de, số nhiều wezen, giảm nhẹ weesje)

  1. mồ côi

Động từSửa đổi

wees

  1. Lối mệnh lệnh của zijn
  2. Lối trình bày thời quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số ít của wijzen