Tiếng Hà LanSửa đổi

Động từSửa đổi

waren

  1. Lối trình bày thời quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số nhiều của zijn

Danh từSửa đổi

waren

  1. Dạng số nhiều của waar