Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziə̰ʔw˨˩ ʨaːt˧˥ʐɨə̰w˨˨ ʨa̰ːk˩˧ɹɨəw˨˩˨ ʨaːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɨəw˨˨ ʨaːt˩˩ɹɨə̰w˨˨ ʨaːt˩˩ɹɨə̰w˨˨ ʨa̰ːt˩˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa