Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saj˧˧ ziə̰ʔw˨˩ʂaj˧˥ ʐɨə̰w˨˨ʂaj˧˧ ɹɨəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaj˧˥ ɹɨəw˨˨ʂaj˧˥ ɹɨə̰w˨˨ʂaj˧˥˧ ɹɨə̰w˨˨

Tính từSửa đổi

say rượu

  1. Xem xỉn
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)