Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saj˧˧ ziə̰ʔw˨˩ʂaj˧˥ ʐɨə̰w˨˨ʂaj˧˧ ɹɨəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaj˧˥ ɹɨəw˨˨ʂaj˧˥ ɹɨə̰w˨˨ʂaj˧˥˧ ɹɨə̰w˨˨

Tính từ Sửa đổi

say rượu

  1. Xem xỉn