Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ va̤ːn˨˩jo˧˥ jaːŋ˧˧jo˧˧ jaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ vaːn˧˧vo˧˥˧ vaːn˧˧

Tính từ sửa

vô vàn

  1. Rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể đếm xuể.
    Thương nhớ vô vàn.

Đồng nghĩa sửa